wp1816446c.png
wpae1fbc29_0f.jpg
wp653b2a2c_0f.jpg

De Lutje bezig droog te vallen op de Zwarte Haan in de Waddenzee.

Karel zet de vaarboom nog even wat vaster in het wad zodat er geen kans op kapzeisen was. Op dek is nog ons vervoersmiddel te zien waarvan we hoopten veel plezier in Ameland  te hebben.